Naujo vartotojo registracija

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Taisyklėmis

Prekių pirkimo – pardavimo el. parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ (žr. 5 skyrių „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (neužmirškite nurodyti savo elektroninio pašto adreso, kitaip negausite pranešimų apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimo, negalėsite apmokėti užsakymo).
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4 Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 1.5. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba: paspauskite nuorodą „Užmiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el.pašto adresą, el.paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu Jūs teisingai įvedėte savo el.paštą, bet gaunate pranešimą „Blogai suvesti duomenys“, rekomenduojame parašyti mums el.paštu: sofoklis@sofoklis.eu.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
2.7.1. susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
2.7.2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
2.7.3 uždrausti bet kuriuo metu jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
2.7.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu sofoklis@sofoklis.eu arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 2.8 punkte.
2.8. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Šioje svetainėje tvarkomų duomenų valdytoju yra UAB „SOFOKLIS“, juridinio asmens kodas 302658968, buveinės adresas Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius, tel. (8 5) 2104 051.
2.9. Mes stebime svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuojame gautą informaciją (lankytojų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas buvo nukreiptas ir pan.). Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant mūsų tinklapyje. Šią informaciją naudojame vidinei įmonės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.
2.10. Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Jūsų kompiuterio (lankytojo) identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačiojenurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.7. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
4.8. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo parduotuvėje metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, patvirtinęs el. laišku, kad Pirkėjas gali atsiimti prekes parduotuvėje, ir nesulaukęs prekių atsiėmimo per 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjo užsakymą anuliuoja.
4.9.El. parduotuvė turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
4.10. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, jog užsakymas priimtas.
5.3. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 688 36755.
5.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais, įskaitant PVM. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.5.1 apmokėjimas grynaisiais pinigais. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimą grynaisiais pinigais kurjeriui arba atvykus atsiimti prekės į parduotuvę, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkimo.
5.5.2 apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, pirkėjas bus nukreiptas į Mokėjimai.lt bankinę sistemą.
5.5.3. apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus jam sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:
„DnB bankas“
Gavėjas: UAB „SOFOKLIS“
Įmonės kodas: 302658968
A/S: A/S LT93401004240398530 
Bankas: DnB bankas
Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį.
5.6. Sistema Mokėjimai.lt leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:
5.6.1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas "Swedbank", AB bankas "DNB", AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Nordea Bank, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, Medicinos bankas elektronines bankininkystės sistemas;
5.6.2. Maxima LT kasose, "Lietuvos spaudos" ir R-Kiosk kioskuose (pasirinkus šį atsiskaitymo būdą Pirkėjas turi atsispausdinti jam sugeneruotą mokėjimo sąskaitą).
5.7. Pasirinkus 5.5.2. punkte nurodytą būdą „Apmokėjimas internetu“, atsakomybė už duomenų saugumą tenka Mokėjimai.lt. Ši sistema administruojama "EVP International" UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.
5.8. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant.

6. Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

6.1. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti bei išsiunčiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6.2. Užsakymai Lietuvoje į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Uteną, Telšius, Tauragę, Alytų ir Marijampolę pristatomi 8.00 - 22.00 val. darbo dienomis. Į kitus Lietuvos miestus užsakymai pristatomi  8 - 18 val. darbo dienomis. Savaitgaliais ir švenčių dienomis užsakymai nėra pristatomi.
6.3. Vieno užsakymo pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 8,00 Lt. Ši kaina bus pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite pristatymo adresą.
6.4. Dėl pristatymo į Neringą Jums reikėtų susisiekti su mumis el. paštu: sofoklis@sofoklis.eu.
6.5. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.6. Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. Kitą aktualią informaciją apie darbovietę pateikite skiltyje „Pastaba kurjeriui“. Jei gyvenate daugiabutyje su koduotomis laiptinės durimis, būtinai įrašykite laiptinės durų kodą skiltyje „Pastaba kurjeriui“.
6.7. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite daryti atitinkamą kiekį užsakymų.
6.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti, kitu atveju, jei prekės pristatytos nurodytu adresu ir jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas žmogus, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.9. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Pirkėjui pasirinkus už prekes atsiskaityti kurjeriui grynais, jis privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą reikalingą atsiskaitymui.
6.10. Pasirinkęs nemokamą užsakymo atsiėmimą parduotuvėje, Pirkėjas jį gali atsiimti adresu Klaipėdos g. 7A-36, Vilniuje, kai gauna el. laišką, informuojantį, jog užsakymas yra paruoštas atsiėmimui darbo dienomis 10.30 - 19.00 val. Atvykę atsiimti užsakymo būtinai pateikite atspausdintą užsakymo lapą, kuris jums bus sugeneruotas ir atsiųstas el. paštu automatiškai pateikus užsakymą.
6.11. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pasirinkęs prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą ir gavęs pranešimą el. paštu apie užsakymo paruošimą, Pirkėjas jį gali atsiimti dar tą pačią parduotuvės darbo dieną parduotuvės darbo metu. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.13. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.14. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja numatyta atitinkamų teisės aktų garantija.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, prekes galite grąžinti per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo Jums dienos.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją puslapio apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. - 8.3. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. El. parduotuvei nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos knygą, Klientas įsipareigoja atlyginti el. parduotuvei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami.
8.5. Jeigu grąžinama Pirkėjui atsiųsta ne ta prekė, kuri jo buvo užsakyta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokią prekę priimti ir ją pakeisti analogiška tinkama preke arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jeigu pakeitimui tinkamos prekės nėra, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neatskaičius kainos už pristatymą.
8.6. Grąžinant nekokybišką prekę (pvz., knygą pažeistu viršeliu) arba ne tą prekę, kuri buvo faktiškai užsakyta, siuntimo (grąžinimo) išlaidas atlyginsime mes. Jeigu grąžinate kokybiškas prekes ir (ar) grąžinant nesilaikoma 8.3. punkte nustatytų reikalavimų siuntos išlaidas turėsite apmokėti Jūs. Gavę grąžinamas prekes, mes informuosime Jus el. laišku ir ne vėliau kaip per 30 dienų grąžinsime pinigus į nurodytą sąskaitą arba pakeisime prekę. Tuo atveju, jeigu Jūsų siuntai buvo taikomas transportavimo mokestis, prekių pristatymo išlaidos nebus grąžintos.
8.7. Jeigu norite pakeisti nekokybiškas prekes kitomis, el. laiške apie grąžinimą nurodykite prekių pavadinimus arba nuorodas į prekes, kurias pageidaujate gauti vietoj gražinamų. Jeigu naujų prekių vertė viršys grąžinamų prekių vertę, galėsite padengti skirtumą apmokėdami mūsų atsiųstą sąskaitą arba grynaisiais pinigais kurjeriui. Jeigu naujų prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų prekių vertė, per 30 dienų grąžinsime Jums pinigus.
8.8. Visos prekės, parduodamos el. parduotuvėje, yra naujos ir laikomos optimalioje temperatūroje, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, aukščiausios kokybės sandėliavo patalpose, atitinkančiose visus Europos Sąjungos standartus. Kiekviena mūsų išsiunčiama prekė yra išoriškai patikrinama siuntos paruošimo proceso metu. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai būdingų ir įprastuose pardavimo vietose (pvz., nežymūs įbrėžimai knygos viršelyje ar jo folijoje, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).
8.9. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
9.7. Pardavėjas neatsako už knygų turinį (pvz., korektūros, redagavimo, vertimo klaidas bei kokybę), dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui, nurodytam prie kiekvienos knygos techninių detalių.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba pateikia ten pat nurodytu telefonu.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. UAB „SOFOKLIS“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.sofoklis.eu.
11.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.
11.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu sofoklis@sofoklis.eu arba paštu Odminių g. 8, Vilnius su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.
11.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.
11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Registruotis